Sådan behandler vi dine persondata

25. maj 2018

Familievenner Gribskov behandler visse personlige data for vores familier og frivillige. I forbindelse med at EU’s Persondataforordning (også kendt som GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018, er vi forpligtede til at skabe gennemsigtighed og tryghed for alle de borgere, hvis persondata, vi behandler.

Definition af ’behandling’: Enhver aktivitet, der involverer brug af personoplysninger fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, videregivelse til personer, myndigheder, selskaber mv. uden for foreningen. I det følgende er borger beskrivelse af alle de personer, hvis data vi behandler. Konkret er der tale om børnefamilier i Gribskov Kommune, der ønsker hjælp og frivillige (inkl. bestyrelsen), der stiller sig til rådighed for foreningen for at hjælpe børnefamilierne.

  1. Vi behandler navn, adresse og telefonnummer samt relevante oplysninger, herunder oplysninger om familieforhold mm, som er blevet oplyst af borgeren selv til foreningen som en del af det arbejde, vi udfører. Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger, vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger samt for de frivilliges vedkommende tillige børneattester.
  2. Vi behandler kun om de oplysninger, der er nødvendige for arbejdets gennemførelse og kun så længe, det er relevant (direkte i forbindelse med arbejdets udførelse og indirekte, fx til brug for evaluering). Det er muligt, når som helst, at få oplyst, hvilke data vi opbevarer, få disse opdateret og tillige at bede om at de opbevarede data slettes (henvendelse til koordinator eller bestyrelsesformand). Dette vil implicit medføre, at samarbejdet mellem borger og forening ophører.
  3. Vi videregiver ingen personlige oplysninger til tredjepart uden samtykke fra den enkelte borger, dette gælder også fx fotos fra foreningens aktiviteter (jf. Datatilsynets regler for dette).
  4. Det er udelukkende foreningens koordinator og bestyrelsesformanden for foreningen, der har direkte adgang til foreningens opbevarede data og behandling af disse, hvorimod den enkelte borger/frivillige har adgang til de nødvendige data for den enkelte borger/familie (navn, adresse og telefonnummer).
  5. Data er sikret på en måde, så de ikke umiddelbart vil kunne komme andre i hænde end efter de under punkt 3 skitserede principper. Data behandles efter Datatilsynets regler.

Ved tvivl eller spørgsmål kan foreningens koordinator eller bestyrelsesformand kontaktes.