Evalueringsrapport

En evaluering af Familievenner Gribskov 2014-2018

Forord

Familievenner Gribskov blev etableret i maj 2014 og har siden da været en stabil støtte og hjælp for børn og familier i Gribskov kommune. Familievenner Gribskov har gennem årene fået mange positive tilbagemeldinger og har set den betydning, indsatsen har haft for mange familier i Gribskov Kommune. Bestyrelsen har nu iværksat en evaluering, der mere systematisk skal samle op på Familievenner Gribskovs indsats, hvad der virker godt/mindre godt, og hvordan vi fortsat kan sikre, at indsatsen er til gavn for trængte børnefamilier i Gribskov kommune.

Sammenfatning af evalueringen

Familievenner Gribskov er kendetegnet ved, at de frivillige familievenner yder omsorg og medmenneskelig støtte til familier, der er i en kritisk situation.

De frivillige møder familierne i øjenhøjde, og lytter til forældrenes/familiens behov. De træder ind i familiernes hjem som gæst, men også som praktisk og menneskelig støtte til forældrene og yder nærvær og opmærksomhed til børnene.

Indsatsen fra Familievenner Gribskov medvirker til, at forældrene og familien bliver bedre til at mestre deres egen livssituation. Der kommer mere ro på familierne, når de har en familieven tilknyttet, og forældrene oplever sig bedre i stand til at agere konstruktivt i forhold til de udfordringer, de står med.

Samtidig ser både familier og familievenner tegn på bedre trivsel hos børnene. Forældrene oplever, at deres børn bliver glade af at være sammen med familievennen, og børnene møder en omsorg og opmærksomhed, som der er brug for i den givne situation. Familierne oplever, at familievennen formår at tage initiativ til aktiviteter og sparring, uden det virker grænseoverskridende, og at familievennen er god til at rumme børnene, når de har det svært.

At blive aflastet af en familieven i en presset periode har stor betydning for forældrene, der samtidig oplever, at der kommer bedre struktur på hverdagen. Hjælpen fra familievennen kan tage mange former, og det er netop denne fleksibilitet, der gør den ekstra værdifuld. Familievennen er til stede i familien på det tidspunkt af dagen, hvor behovet er størst. Indsatsen, det vil sige det, som familievennen hjælper med, justeres løbende i takt med, at der opstår nye behov, eller det bliver tydeligere, hvor behovet for hjælp og støtte er størst.

Det giver familierne en stor tryghed, at de kan kontakte familievennen eller koordinator udenfor de aftalte mødetidspunkter, hvis det hele brænder på.

Første møde og hele opstartsfasen med koordinator er af afgørende betydning for samarbejdet mellem familierne og familievennen. Dels fordi matchet mellem familie og familieven er vigtigt, og dels for at familierne føler sig godt klædt på til samarbejdet.

Både familie og familieven kan opleve det udfordrende de første gange, familievennen kommer i familien. For familierne handler det om at invitere en fremmed person ind i ens privatsfære, og for familievennerne kan det virke grænseoverskridende at ”gå ind” i en fremmed familie.

For både familier og familievenner er koordinators rolle helt afgørende. Familierne oplever, at koordinator får tingene til at glide og er en stor hjælp og støtte gennem forløbet. Familievennerne oplever sig støttet og hjulpet således, at de kan yde den bedst mulige indsats i familierne. Støtten sker både via den løbende dialog, supervisionen, faglige oplæg samt samvær og sparring med de andre familievenner.

Ud over hjælpen i familien har det stor betydning for familierne, at der arrangeres spiseaftener og udflugter. Her dannes nye relationer mellem familierne, og det virker samtidig som en form for efterværn for de familier, der har afsluttet et forløb med en familieven.

Læs hele rapporten her: