En fantastisk vandretur

I lørdags afholdt Familievenner Gribskov aka Naturfamilievenner anden af fire arrangementer ude i naturen for Gribskovs børnefamilier. Turen blev fantastisk. Både fantastisk smuk, fantastisk hyggelig og fantastisk våd.

Vi mødtes på gårdspladsen foran Mårum præstegård kl. 11.00, hvor vi i anledningen af Dannebrogs 800 års dag hørte fortællingen om Valdemar sejr i 1219 og sang ‘Der er et yndigt land’. Pia Niebuhr holdt en lille tale for os om historien om pilgrimsvandinger og gav alle børn et lille Dannebrogsflag med – med korset i midten. Alle fik fourageret med madpakker, snackpakker og drikkevarer og Pia skød os afsted 🙂

Vi var knap 40 deltagere der gik ‘med raske fjed’ ad Tisvildevejen mod Esrum. Vi var meget heldige at Thomas Kallehave, som også er en del af Tisvildevejen deltog som bagtrop. Forrest gik Niels Henriksen, så vi var i gode hænder hele vejen – det lykkedes os hverken at miste nogle deltagere eller at vi for vild. Efter ca. 4 km. holdt vi spisepause. Det gjorde myggene så også (det er jo nærmest kampmyg ,vi har for tiden!) og de fleste blev behørigt oversprayet med myggeafskrækningsmiddel. Niels kunne berette, at luftfugtigheden på det tidspunkt var ca. 80 % og de første dråber faldt nu. Vi hev anker og gik nu afsted den sidste del af de ca. 9,5 km lange tur. Det blev i sileregn, med lyn og torden. Ikke et kny, fortsat godt humør og det lange ben foran. Efter godt to timer endte vi på Esrum Møllegård, hvor Kilden havde sørget for saft, kaffe og kage til os alle. Alle var meget tilfredse med at blive kørt i turistbus hjem kl. 15.30. TAK FOR EN SKØN TUR. Det bliver ikke sidste gang.

En særlig tak til Græsted Rotary Klub for at sponsorere al forplejning og naturvejleder og for Røde Kors Græsted Gilleleje for at sponsorere buskørsel hjem. Jeres støtte var med til at gøre turen endnu mere fantastisk og overkommelig.

Næste arrangement med Naturfamilievenner i den 10. august i Tisvildeleje, hvor vi har store strand dag sammen med Livredningstjenesten. Læse mere her https://www.familievenner-gribskov.dk/nyheder/.

Vi har nu afholdt to arrangementer og de har begge været succes. Kvaliteten har været i top, så alle deltagerne har haft en rigtig god oplevelse. Vi vil rigtig gerne have flere deltagere og har brug for jeres hjælp til at formidle til netværket omkring jer. Tak.

Rigtig god sommer til vi høres ved i august,
kh Pernille

—————————————————

En skøn dag

Opskriften på en skøn dag med glade familieaktiviteter:

1 x iskold og smuk martsdag

1x vikingehytte

1 x bål

3 x klatreinstruktører

1 x gourmetkok

60 x børn, forældre og familievenner

Sådan gjorde vi:

Vi søgte i efteråret 2017 den fælleskommunale pulje for Glade familieaktiviteter om penge til at afholde en udflugtsdag for familier i Helsingør og Gribskov. Initiativet og ansøgningen blev skabt af frivilligcentrene i Græsted og Helsingør i samarbejde med Home-Start Helsingør og så os selv, Familievenner Gribskov.

Formålet med udflugten var at give særligt pressede børnefamilier et pusterum og en oplevelse, som ellers kan virke uoverskuelig, når man er presset, i krise og flad på ’familiebatterierne’. Det kan være svært at komme af sted, ud på nye oplevelser og stifte nye bekendtskaber, når familien på tidspunkter kan være så overbelastet, at den er ved at bryde sammen. Så vi skabte rammen, samlede familierne, bestilte smukt solskin og lige på frysepunktet, så sneen knitrede.

Efter at have hilst på hinanden gik familierne ud til de aktiviteter, som de tre aktivitetsfolk havde lagt tilrette: der var GPS løb, træklatring og forskellige lege. De fleste børn startede med selvfølgelig med at stå i kø til træklatring og under kyndig håndtering og vejledning komme alle, der ville til tops i træerne på Naturlegepladsen Eghjorten, til tops. Alle børn var i hvert tilfælde meget modige og forældrene lige så stolte og imponerede. Nogle af forældrene udfordrede også tyngdeloven og kravlede op. De, der ikke var så vilde med højderne, gav sig i kast med GPS løb, en slags orienteringsløb med opgaver undervejs. Og der blev grublet og vandret i den skønne vinterskov. Efter nogle timer var alle trætte, småkolde og meget sultne. En ulempe ved bålmad er, at det ikke lader sig styre så nøjagtigt som et moderne induktionskomfur, så for at myrde den sidste ventetid, tog de kreative instruktører initiativet til en omgang ’haj-leg’ og straks var alle i fuld firspring på den sneklædte kæmpegræsplæne. Endnu mere trætte og sultne men nu med varme kinder og tæer, kunne Kasper fra Norrstund byde os til bænke med den skønne gourmetmad, han havde tilberedt mens vi havde kravlet, leget og løbet i timerne inden. Kasper, som er uddannet kok på restaurant Tinggården i Frederiksværk, holdt ikke så få ’køkkenskrivere’ og han opnåede da også heltestatus med den skønneste mad og sit dejlige væsen. Efter kaffe og kage sagde vi efter i alt 4 timer farvel til vores skønne familie med håbet om at kunne gentage succesen til efteråret.

Familierne fik slappet af, stiftet nye bekendtskaber, fik udfordret sig selv og hinanden og blev forkælet lidt. Lige hvad de trængte til og fortjente!

 

Lidt om Familievenner Gribskov:

Vi er en privat, selvstændig forening, som arbejder for at støtte Gribskov kommunes mest pressede børnefamilier. Familierne er i en periode belastede af fx sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, dødsfald eller andre meget belastende forhold. Familierne mangler netværk og det gør, at det kan være svært at sikre børnenes trivsel uden hjælp udefra. Familievennerne kommer et par timer hver uge i ca. et halvt år og tilbyder venskabelig støtte og praktisk hjælp. Det skaber nogle fantastiske oplevelser og relationer for både familierne og familievennerne. Derudover mødes familier og familievenner ca. en gang om måneden til fællesspisning i Frivilligcenter Græsted. Gribskov kommune støtter indirekte børnefamilierne gennem støtte til grunddriften af foreningen, men al hjælp modtages anonymt. Flere oplysninger om foreningen kan fås på hjemmeside familievenner-gribskov.dk eller hos koordinator Pernille Jellinggaard på telefon 5354 4248.