Vil du være familieven?

Om at arbejde som familieven

Som frivillig familieven besøger du som udgangspunkt familien en gang om ugen i to timer. Inden besøgsaftalen startes op, har du mødt familien sammen med koordinatoren, og sammen har I og familien afstemt rammen for jeres samarbejde som frivillig og familie.

Du kommer til at gøre en forskel!

Formålet med den hjælp, du giver familien, er at forebygge kriser og sammenbrud. Du tilbyder din hjælp til familien med en forståelse for, at familien bedst selv kender sine behov, grænser og muligheder. Derfor er lydhørhed, indlevelse og medmenneskelighed utrolig afgørende for, at hjælpen gives på en måde, hvor familien udnytter sine egne forhåndenværende ressourcer og bevarer integritet og værdighed i livssituationer, hvor det kan være svært at få tingene til at hænge sammen.

Det får du ud af at være familieven

Du gennemgår et målrettet introkursus. Her lærer du mere om blandt andet kommunikation, kriser, familiens livsbetingelser samt reglerne for tavshedspligt mm.
Du bliver en del af et team af aktive og engagerede familievenner som mødes ca. en gang om måneden til fælles sparring og supervision. Minimum en gang om året inviterer bestyrelsen for Familievenner Gribskov dig til at deltage på en temadag.

Har du lyst?

Du er formentlig selv forældre, måske endda bedsteforældre, måske arbejder du professionelt med børn eller har en helt tredje indgangsvinkel. Du har minimum to timer til rådighed hver uge, som du kan bruge til ulønnet socialt arbejde. Inden du starter dit arbejde som familieven, beder vi om tilladelse til at indhente en børneattest.

Vil du vide mere om jobbet som familieven, så kontakt koordinator Pernille Jellinggaard på 53 54 42 48 eller send en mail til koordinator@familievenner-gribskov.dk