Om Familievenner Gribskov

Familievenner Gribskov støtter børnefamilier

Mange børnefamilier er særligt pressede i deres hverdag. Støtten gives af frivillige, som er særlig kvalificerede til at hjælpe, fordi de selv har erfaringer som forældre og måske også professionel erfaring med børn og familier.

De frivillige

Som frivillig bliver du kvalificeret yderligere gennem et særligt tilrettelagt uddannelsesprogram og tilbydes løbende opfølgning og supervision. At være frivillig betyder, at man er et engageret menneske med lyst og overskud til at gøre en indsats. Den frivillige får ikke løn for arbejdet, men får relevant uddannelse i et team af andre frivillige.

Familierne

I vil som familie først møde koordinatoren, som kommer på besøg hos familien. Det er vigtigt at kende familiens ønsker og behov for at
kunne lave det bedste ’match’ med den frivillige. Dette besøg tager en til to timer. Når familievennen er rekrutteret, mødes familien og vennen med koordinatoren for sammen at aftale, hvordan hjælpen konkret skal gives. Hvornår, hvor meget og hvordan aftales og rammen er at hjælpen gives i to til tre timer pr. uge i minimum et halvt år eller så længe vi bliver enige om det.

Hvad kan man få hjælp til?

Den hjælp, familien kan få, er både til praktisk hjælp som familien føler, vil give et pusterum. Det kan være at hjælpe med eller deltage i madlavning, børnepasning eller lektiehjælp og det kan også være tilbuddet om medmenneskelig støtte gennem et venskab, hvor en kop kaffe og en snak om stort og småt i livet, som giver luft.

En tillidssag

At indgå i denne relation er en tillidssag. Familien kan forvente en stabil og ansvarlig anden voksen som kommer i deres hjem og den frivilliges tavshedspligt udløber aldrig. På det konkrete plan sker der ingen form for informationsudveksling mellem Familievenner Gribskov (og familierne) og Gribskov Kommune.

Familievenner Gribskov er støttet økonomisk af Gribskov Kommune, som ønsker at give en håndsrækning til pressede børnefamilier. Foreningen som danner fundament for Familievenner Gribskovs ledelse, bestyrelsen, er alle fag kompetente frivillig. I hverdagen ledes Familievenner Gribskov af en koordinator, der fungerer som bindeled mellem familierne og de frivillige og som sparringspartner til de frivillige.

Se interview med Pernille Jellinggaard her!

Kort video om Familievenner.

Klik og se en lille reklame om familievenner!